Kommune

Etablering samt drift og vedligeholdelse af signalanlæg

Igennem mere end 10 år har Egelund A/S været underleverandør til Swarco A/S Danmark på vedligeholdelse og drift af signalanlæg i Odense Kommune. Et arbejder som foregår i tæt dialog og i et nært samarbejde med både Swarco og Odense Kommune.

Arbejdet består i hovedtræk af;

 • Udskiftning af signalmaster, planlagt eller akut
 • Udskiftning af styremaskiner
 • Etablering af detektorspoler, herunder også fejlsøgning og muffearbejde (signalspoler, tællespoler mv.)
 • Hele eller delvis udskiftning af udstyr i trafikregulerede kryds
 • Opsætning af signaludstyr samt gravearbejde ved nyetablering af kryds, herunder kabeltræk

Levering og opsætning af skoleblink og digitale fartvisere tavler

Egelund A/S har i samarbejde med flere fynske kommuner etableret og opsat både skoleblink og digitale fartvisere. Vi kan udfører arbejdet både som totalleverandør, hvor vi både leverer, opsætter, og idriftsætter eller hvor vi kun står for dele af opgaven.

 

1998-2021

Bygherre: Odense Kommune
Entrepriseform: Tillidsopgaver

Områderne omfatter bl.a. nogle af Odenses ældste og mest bevaringsværdige gader som Klosterbakken, Skt. Knuds Plads, Klingenberg, H.C. Andersen kvarteret, Brands, Flakhaven, Overgade, Nedergade, og gågaderne Vestergade og Kongensgade.
Overordnet set består opgaven af opretning og/eller udskiftning af belægninger, hvor denne er ødelagt herunder også reparation af faste fuger og jetbrænding/stokhugning.

Opsætning, udskiftning og renovering af div by-udstyr, herunder cykelstativer, plantestativer, bænke, belysningsmaster og pullerter infoskærme og reklamesøjler.

Opsætning og flytning af kunstværker og vandkunst. Egelund A/S har inden for de sidste 5 år nedtaget, flyttet og opsat mere end 7 kunstværker for Odense kommune.

Inden for de seneste 5 år har Egelund udført 4 stk. prøvegravninger i den centrale del af Odense ved og omkring Odense Kloster for arkæologerne hos Odense Bys Museer.

Ligeledes udføres reetableringsopgaver af specialbelægninger i forbindelse ledningsarbejderes arbejder.

Egelund har i mere end 20 år udført vedligeholdelsesopgaver og reetablering, hvor der fra Odense Kommune ønskes en ekstra høj kvalitet af arbejdet, og hvor et godt og gnidningsfrit samspil mellem de erhvervsdrivende og projektet har høj prioritet.

Opgavens opfang er varierende fra år til år, men svarer i sin helhed til ca. 2 årsværker pr. år for den udførende del.

Nøgleord;

 • Ekstra høj kvalitet af arbejdet
 • Mange forskellige specialgranitbelægninger i forskellige former og mønstre
 • Tæt dialog med ledningsejere, erhvervsdrivende og vejmyndighed
 • Stor erfaring med såvel bestilling af komplicerede granitmaterialer samt udførsel

Bygherre.: Odense Kommune
Rådgiver.: Rambøll
Aflevering.: 7 juni 2021
Entreprisestørrelse.: 61.284 kr. ekskl. moms

Entreprisen omfatter etablering af læskærm ved Ubberud Skole. For at denne kunne placeres skulle eksist. beplantning og træer fjernes og en mindre støttemur skulle sættes for at støtte på den eksisterende skråning. Rundt om læskærmen blev lagt belægningssten og eksist. fortov blev tilpasset.

Entreprisens omfang

 • Opbrydning
 • Jordarbejder 12 m3
 • Rækværk 10 lbm
 • Eksist. beplantning
 • Grusmaterialer
 • Bundgrus 2 m3
 • Stabilgrus 4 m3
 • Brolægning
 • Belægningssten 4 m2
 • Støttemur 8 lbm
 • Inventar
 • Lægtehegn 15 lbm
 • Læskærm, Abstracta
 • Beplantning
 • Rødbøg i muldbed med opbinding i 3 punkter inkl. 3 års. drift og vedligehold.

Bygherre.: Odense Kommune
Rådgiver.: Land+
Aflevering.: 26 juni 2020
Entreprisestørrelse.: 344.038. ekskl. moms

Projektet omfattede etablering af et Hellested for socialt udsatte i Bolbro, som et led i områdefornyelsen. Diverse brønde, ledninger og dræn blev etableret for nødvendig afvanding af arealet. Den nye overdækning skulle afvande til en ny faskine, mens toiletterne skulle på offentlig kloak, en ny vandpost skulle der også gøres klar til. Nye belægningsfliser blev lagt med tilhørende opbygning og fald. I projektet blev også leveret special produceret bænke og plinte i egetræ, træhegn i Douglas træ, A-cykelstativer i samme farve som overdækning samt skraldespande og hegn i galvaniseret look.
I de nye græsarealer blev der sået klynger med blomsterløg, og foran hegnet blev plantet en bøgehæg i 3 rækker. Alt beplantning driftes og vedligeholdes i et år.

 • Belægningsarbejde
 • Betonfliser 158 m2
 • Plantearbejde
 • Bøgepur 300 stk.
 • Blomsterløg 800 stk.
 • Reetablering af græs
 • Aptering
 • Bordbænke sæt 4 stk
 • Bænke egetræ plinte 1950mm længde 4 stk
 • Bænke egetræ plinte 2400mm længde 2 stk
 • Panelhegn med låge 2m høj, 6 lbm
 • Træhegn i Douglas, 25 lbm
 • Affaldsskur 2 stk
 • Cykelstativ 10 stk
 • Diverse El-arbejde
 • El skab 1 stk
 • Gravning af elkabel
 • Anlæg af varmekabel til brugsvand