Cookies og privatlivspolitik

Vi indsamler kun data som bruges af Google Analytics.
Alle data behandles i overensstemmelse med personoplysninger loven.

Opbevaring
Personoplysningerne er registreret hos Egelund A/S og opbevares i 5 år, beregnet fra slutningen af ​​det relevante regnskabsår, hvor transaktionen er afsluttet, hvorefter oplysningerne slettes.
Oplysningerne gemmes i henhold til Bogføringslovens § 10.
Oplysningerne holdes sikre og fortrolige på en computer med begrænset adgang til kontrollerede faciliteter. Sikkerhedskontrollen gennemgås løbende for altid at håndtere brugeroplysninger korrekt og i overensstemmelse med dine rettigheder som bruger. Vi kan aldrig garantere 100% sikkerhed for dataoverførsler via internettet. Men vi har SSL datakryptering slået til, for at minimere risici. Der kan være risiko for, at andre uautoriserede personer får adgang til oplysninger, når data sendes og gemmes elektronisk – hvorfor du derfor opgiver dine personlige oplysninger på egen risiko.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores håndtering af personoplysninger kan blive nødvendige, og vi forbeholder os ret til at opdatere eller ændre denne privatlivspolitik. Hvis dette sker, korrigerer vi datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af omfattende ændringer er der oplyst på hjemmesiden.

Vi gemmer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi sender ikke kundeoplysninger krypteret.

Hvem har adgang?
Direktøren og kundeservice medarbejdere samt IT-konsulenter for Egelund A/S har adgang til de oplysninger, der er registreret om dig.
Ansvarlig for Datastyringen hos Egelund A/S er ejeren af Egelund A/S.

Hvilke rettigheder har du over dine data
Hvis du har en konto på dette websted, kan du bede om en eksporteret fil med de personlige data vi har liggende om dig, heriblandt alt data, du har givet os. Du kan også bede om, at vi sletter alle personlige data, vi har om dig. Dette indbefatter ikke nogen form for data, som vi er forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde.

Tredje part
Oplysninger, der leveres til Egelund A/S, offentliggøres eller sælges ikke på nogen måde til tredjemand, medmindre dette sker i forbindelse med omstrukturering eller et helt eller delvis salg af virksomheden. Eventuel offentliggørelse i en sådan situation vil være i overensstemmelse med den gældende personoplysningslov på et givet tidspunkt.
Vi registrerer ikke nogen personligt følsomme oplysninger.

Indsigelse
Som registreret hos Egelund A/S har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringer. Du har også ret til at få oplyst, hvilke oplysninger der er registreret på dig. Hvis dine data er forkerte eller vildledende, har du ret til at kræve disse rettet, slettet eller blokeret. Disse rettigheder er dine i henhold til persondataloven. Hvis du har spørgsmål til dette, kontakt venligst Egelund A/S via e-mail datasikkerhed@egelund.as

Slet cookies om  mig
Tryk her for at slette de cookies vi har om dig
Dine cookies bliver slettet og siden reloader.

 

Vil du vide mere..?

https://europass.cedefop.europa.eu/da/legalnotice

http://www.youronlinechoices.com/den/ (Guide)