Anlægsarbejde – Oversigt

Sankt Hans Kirke, Omlægning og udvidelse af eksisterende belægning, 5000 Odense C, 2015

Klosterbakken Etape 2, Cykelforbindelse syd om bymidten, Odense C, 2016

Stenhuggervej, Renovering af fortov og kantsten, 5230 Odense M, 2017/2018

Parkering ved Filosofhaven, 5000 Odense C, 2017

Cykelparkering i Odense Bymidte, 5000 Odense C, 2017

Odense Zoo, Ny forplads og etablering af diverse anlæg, Odense, 2017

Odense Å-sti, Nyt trappeanlæg, 5000 Odense C, 2017

Sandhusvej, Etablering af chikaner, 5000 Odense C, 2017

Sikre Skolevej, Etablering af hastighedsnedsættende foranstaltninger, Odense Kommune, 2017

Blangstedgårdsvej, Renovering af overkørsler, 5220 Odense SØ, 2018

Falen / J.B Winsløws Vej, Krydsombygning, 5000 Odense C, 2018

Finsens Allé, Renovering af fortov og kantsten samt klargøring til nyt slidlag, 5230 Odense M, 2018

Finlandsgade, Etablering af ramper, 5000 Odense C, 2018

Kottesgade, Nye buslommer, bump og cykelsti, 5000 Odense C, 2018

Lokale Hastighedsforanstaltninger, Odense Kommune, 2018

Park And Bike, Flytning af cykeloverdækning inkl. tilhørende el- og kloakarbejder, 5000 Odense C, 2018

Skolevejsprojekter, Odense Kommune, 2018

Svendborgvej / Stubhøjvej / Egelundsvej, Krydsombygning, 5260 Odense S, 2018

Vestrebro, skilte og afmærkning, 5000 Odense C, 2018

Herrested, Krydsombygning, hævetflade og torontoanlæg, 5853 Ørbæk, 2018

Afmærkning af N6 på Fyn, 2019

Afmærkning af Rute 55, 250, 412-415 og Rute 700

Rødegårdsvej, Etablering af ny cykelgade og beplantning, 5230 Rødegårdsvej, 2019

Niels Bohrs Allé, Krydsombygning ved Munkebjergpark, 5230 Odense M, 2019

Forskønnelse af Hjallesevej, Bedre vækstforhold for beplantning, 5000 Odense C, 2019

Grønnevej og Rolighedsvej, fortovsrenovering, 5400 Bogense, 2019

Kragsbjergvej, Ny p-plads etableret på kassetter under 2 store platantræer, 5000 Odense C, 2019

Nellikevej, Istandsættelse af privat fællesvej, 5250 Odense SV, 2019

Egebæksvej, Istandsættelse af grusvej, 5000 Odense C, 2019

Enghavevej, Fortovsrenovering, klinker og kantsten, 5230 Odense M, 2019

Dømmestrup, Etablering af ny vandledning, 5792 Årslev, 2019

Søgårdsvej, Etablering af ny vandledning, 5792 Årslev, 2019

Etablering af højreshunts rundt om i Odense Kommune, 2019

Etablering af 4 buslommer på Banegårdspladsen i Faaborg samt forskønnelse af tilstødende arealer og byrum, 2019

Kertemindestien, Etablering af ny cykelsti gennem Agedrup skov, 2019

Tre Ege Skolen, Etablering af ny p-plads inkl. beplantning, 5856 Ryslinge, 2020

Hellested i Bolbro, Etablering af belægninger, afvanding og beplantning for ny overdækning, 5200 Odense V, 2020

Langgade, Etablering af p-plads inkl. sætning af træ, 5000 Odense C, 2020

Stadionvej, Cykelstier, cykelbaner og nye regnbede, 5200 Odense V, 2020

Slettensvej, opgradering til supercykelsti, 5270 Odense N

Paarup Skole, Etablering af ny skolegård, 5210 Odense NV, 2020

Ringe Belysning 2021, 5750 Ringe

Vedligeholdelsesopgaver  i Odense Centrum 1998 – 2021