Etablering af 4 buslommer på Banegårdspladsen i Faaborg samt forskønnelse af tilstødende arealer og byrum

 

 

 • Bygherre: Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Rådgiver: Niras
 • Entrepriseform: Hovedentreprise
 • Entreprisesum: 11.197.805. ekskl. moms
 • Aflevering: 12 april 2019

Klinkebelægning ved Banegårdspladsen
For at sikre en større sammenhængskraft i Faaborgs byrum, forskønnelse af ankomsten og for at gøre Faaborg til en mere attraktiv by for borgere og besøgende valgte Faaborg-Midtfyn Kommune, at lade dette projekt udføre. Projektet er projekteret i samarbejde med Arkitekt Erik Brandt Dam og det rådgivende ingeniørfirma Niras. Der er i projektet gået i detaljer med meget dyre specielle løsninger, hvor der har været meget store krav til udførelsen af disse.

Klinkebelægning med pullert belysning
Entreprisen omfattede etablering af 4 buslommer, levering og sætning af læskure, sætning af trafikinformationstavler, effektbelysning samt store arealer med gule klinker på Banegårdspladsen i Faaborg samt forskønnelse af tilstødende arealer/byrum. Al eksisterende afmærkning er blevet demarkeret og genopstribet iht. det nye projekt. Kørebanearealet og cykelstierne omkring er blevet udvidet, ny afvanding af arealerne er etableret, og fortovet er blevet lagt om i klinker. Lidl har fået en ny stor indkørsel beliggende overfor Sundvænget, krydset er blevet signal reguleret. Der er etableret en ny adgangsvej i græsarmeringssten ved Østerbrogade 3-9.

Læskur, Banegårdspladsen

Entreprisens omfang

 • Jordarbejder
  • 329 ton opbrydning af asfalt
  • 2523 m2 opbrydning af fliser/klinker/chaussessten/brosten
  • 1392 m opbrydning af kantsten
  • 2257 m3 afgravning af råjord/ubundne lag
  • 1628 m fortandingsfræsning/asfalt skæring
  • Affræsning af slidlag
  • 144 m hegn og plankeværk
  • 33 stk. skilte, master, bænke og affaldsspande
  • Demarkering af eksisterende afmærkning
  • 2 stk. pladebelastningsforsøg
  • 1 stk. udvidet Geoteknisk rapport
  • Sænkning af grundvandsstand
  • 920 m2 oprensning af sundrenden
Brostensbelægning, ved Øhavsmuseet

Klinkebelægning, Banegårdspladsen
 • Afvandingsarbejder
  • 303 m tætte ledninger (160 til 250mm)
  • 68 m dræn
  • 204 m linjeafvanding inkl. densitfuge v.kantsten
  • 12 stk. annullering af vejbrønde
  • 35 stk. annullering af pumpebrønde
  • 20 stk. nye vejbrønde
  • 1 stk. ny ø425 spulebrønd
  • 1 stk. ny ø200 pumpebrønd
  • 1 stk. ny ø150 gennemløbsbrønd
  • 46 stk. hævning af diverse riste og dæksler
  • 1 stk. ansøgning om udledningstilladelse
 • Grusarbejder
  • 1539 m3 indbygning af grusmaterialer
 • Asfalt
  • 1462 m2 slidlag
  • 1395 m2 GAB
  • 27 m ramper
Fundament for overdækning

Skifte i Klinkebelægning, Banegårdspladsen
 • Brolægning
  • 975 m sætning af granitkantsten
  • 3448 m2 lægning af klinker/fliser/chaussessten/brosten
  • 344 m stålkanter
 • Skilte- og afmærkning
  • 8 stk. skilte
  • 1194 m striber
  • 60 m2 spærreflader
  • 29 stk. symboler
 • By-inventar
  • 2 stk. bænke
  • 41 stk. sideplinte
  • 13 stk. sæder, ryglæn og armlæg for sideplinte
  • 4 stk. affaldsbeholdere
  • 2 stk. overdækning ved buslommer
  • 20 stk. ensidet cykelstativer
  • 3 stk. cirkulære cykelstativer
  • 1 stk. drift- og vedligeholdelsesmanual
Nyt parkområde med cykelstativer

Detaildimensionering, produktion og opsætning af 1 af de 2 arkitekttegnede bus-læskærme
 • EL-arbejde
  • 10 stk. master inkl. gravearbejde og ledningsgrav
  • 2 stk. master inkl. spot
  • 7 stk. pullert belysning
  • 1 stk. lysberegning
  • 3 stk. målerskab
  • 1 stk. sikringsskab
  • 452 m levering og trækning af forsyningskabel
  • Diverse el-arbejde inkl. installationer
 • Beplantning                                                                                               
  • 26 stk. træer
  • 865 m2 løgplæne
  • 622 m2 græs
 • Drift og vedligehold af træer 1 år

Levering og sætning af træer
 • Levering, montering og tilslutning af signalanlæg
  • 1 stk. styreapparat inkl. programmering
  • 21 stk. lanterner
  • 6 stk. fodgængertryk og lydsignaler
  • 6 stk. dektorspoler og radardetektor
  • 8 stk. signalmaster
  • 147 m signalkabel
  • 71 m dektortilledning
  • 149 m radartilledning
  • 174 m samordningskabel
  • 55 m elforsyningskabel
  • 456 m trækrør
  • 1 stk. FAT-test
  • 1 stk. SAT-test
  • 1 stk. prøvedrift
  • 1 stk. dokumentation

Græsarmering, Østerbrogade 3-9