Afmærkning af N6 på Fyn

 

 

 • Bygherre.:
  • Odense Kommune på vegne af
  • Kerteminde Kommune,
  • Middelfart Kommune,
  • Nordfyns Kommune,
  • Nyborg Kommune.
 • Rådgiver.: Cowi
 • Entreprisestørrelse.: 358.000 kr. ekskl. Moms
 • Aflevering.: 15 april 2019

Opdatering af sti-vejvisninger henover Fyn

Forbedringer af sti-vejvisningen af N6 på Fyn

Gennem en lang år række er afmærkningen af den Nationale cykelrute N6 begyndt at fremstå forsømt, uensartet og enkelte steder mangelfuld. 5 Fynske kommuner med Cowi i førertrøjen, har med midler fra cykelpuljen sat sig i sædet for at bringe ruten tilbage på sporet, for at fremme cykelturismen på tværs af Fyn.

For hver kommune var udarbejdet en skilte plan med angivelse af nedtagning af eksisterende afmærkningsmateriel samt levering og opsætning af nyt afmærkningsmateriel. Der har i projektet været et tæt samarbejde med rådgiver, samt de 5 fynske kommuner for udførelsen af arbejdet for at få arbejdet tilrettelagt bedst muligt.

N6 Stihenvisning

N6 Stihenvisning ved tunnel

Entreprisens omfang

 • Antal positioner i projektet ca. 250 stk.
 • Antal positioner hvor ny stander inkl. tavler leveres og sættes ca. 125 stk.
 • Antal positioner hvor nye tavler leveres og monteres ca. 125 stk.

Placering af skilt