Afmærkning af Rute 55, 250, 412-415 og Rute 700

  • Bygherre.: Odense Kommune
  • Rådgiver.: Odense Kommune
  • Entreprisestørrelse.: 56.000 kr. ekskl. Moms
  • Aflevering.: 15 marts 2019

Stige Ø – Søpavillonen

Renovering af eksisterende cykelruter i Odense Kommune

Bedre skiltning for de mange cyklister i Odense Kommune har høj prioriteret, hvorfor de mange cykelruter skal holdes opdateret for de mange brugere.

I dette projekt er skiltningen blevet suppleret med flere skilte og nye tavler, så det nu er nemmere at finde vej.

Lav galge med 1 tavle mod SDU

Entreprisens omfang

  • Antal positioner med flytning eller ny galge ca. 15 stk.
  • Antal positioner hvor nye tavler leveres og monteres ca. 144 stk.

Lav galge med 2 tavler mod Højby