Cykelparkering i Odense Bymidte

 

  • Bygherre.: Odense Kommune
  • Rådgiver.: Niras
  • Entreprisestørrelse.: 156.822 kr. ekskl. Moms
  • Aflevering.: 8 april 2017

Opsætning af A-stativer

Etablering af cykelparkering i Odense Bymidte

Entreprisen omfattede fjernelse af eksisterende cykelstativer samt etablering af ny cykelparkering i Kongensgade, Vindegade, Slotsgade, Mageløs, Pantheonsgade, Vestergade og Pantheons Passage. Herudover blev der opsat 4 bænke og flyttet et bump.

Opsætning af bænke

Entreprisens omfang

  • Fjernelse af ca. 140 cykelpladser
  • Etablering af ca. 340 cykelpladser
  • Udvidelse af fortov

Opsætning af cykelstativer