Erstatnings p-pladser på Kragsbjergvej

 

 

Erstatnings p-plads i forlængelse med Letbane arbejdet

 • Bygherre.: Odense Kommune
 • Rådgiver.: Sweco
 • Entrepriseform: Hovedentreprise
 • Entreprisestørrelse.: 651.900 kr. ekskl. Moms
 • Aflevering: 11 april 2019

Bevarelse af eksisterende platantræer på Kragsbjergvej ved Benediktsgade
Entreprisen omfatter etablering af en parkeringsplads i et eksisterende grønt område tæt ved Odense C. I området er to store platantræer, som ønskes bibeholdt med stor fokus på fremtidig vækst og trivsel.

Der er i projektet set bort fra de traditionelle løsninger, hvor der graves ud til vejkasse, og indbygges grus som bærelag, da risikoen for at beskadige træernes rodnet var for store. I stedet er valgt en løsning uden udgravning med ubunden befæstelse i form af Permatex kassetter, hvor trykbelastningen ledes ud over et større areal for at skåne træernes rodnet. Til den nye parkeringsplads er etableret en overkørsel i klinker på kant, der er udført tilhørende beplantning og belysning omkring parkeringspladsen samt afvanding i form af kantstensriste, der er koblet på en ø400 brønd.

Etablering af kassetteløsning for trykfordeling

Entreprisens omfang

 • Jord- og grusarbejde
  • Jord og rodgrus arbejde ca. 125 m3.
  • Stabilt grus
  • Etablering af kassetteløsning inkl. udluftning mv. 290 m2

Etablering af parkeringsplads
 • Afvanding
  • Dræn 29 lbm.
  • Ø160 kloakrør 43 lbm.
  • Ø400 brønd 1 stk.
  • Kantstensriste 2 stk.
 • Asfalt
  • Udlægning af asfalt 290 m2

Etablering af parkeringsplads inkl. beplantning
 • Brolægning
  • Klinker ca. 60 m2.
  • Sætning af granitkantsten 55 lbm.
 • Skilte- og afmærkning
  • Skilte 3 stk.
  • Master 3 stk.
  • Diverse afmærkning

Udluftning af kassetter