Etablering af cykelgade på Rødegårdsvej

 

 

 • Bygherre.: Odense Kommune
 • Rådgiver.: Odense Kommune
 • Entrepriseform: Hovedentreprise
 • Entreprisestørrelse.: 1.333.489 kr. ekskl. Moms
 • Aflevering.: 14 november 2018

Afmærkning af cykelgade
Entreprisen omfatter ændringer i de trafikale forhold på den del af Rødegårdsvej, der går fra Stærmosegårdsvej, og ender i en supercykelsti, der giver adgang til Niels Bohrs Allé tæt på Syddansk Universitet. Gaden er tæt pakket med cyklister på alle tider af døgnet, hvilket skaber store udfordringer med vejens nuværende udformning. Odense Kommune ønsker derfor at få sikre og bedre forhold for både cyklister og bilister. Alle parkeringspladser vendes 90 grader, således bilister i fremtiden kan se cyklister i bakspejlet, når de forlader parkeringspladsen langs vejen, samt der etableres afmærkning og bump på kørebanen så det nu tydeligt fremgår, hvor man skal placere sig. Entreprisen indeholdt også et beplantningsprojekt langs cykelgaden, hvor der plantes træer og sommerblomster i de nye bede mellem fortov og kørebanen.

Klargøring til blomsterfrø inkl. opsætning af pullerter

Entreprisens omfang

 • Jord- og grusarbejde
  • Opbrydning af belægningssten ca. 1900 m2.
  • Jord arbejde ca. 500 m3
  • Bund -og stabilt grus.
 • Brolægning
  • Sætning af kantsten ca. 500 lbm.
  • Udlægning af asfalt ca. 1300 m2.
 • Beplantning
  • Træer 16 stk.
  • Træer, flerstammet 19 stk.
  • Drift og vedligehold af Amalancier 1 år
  • Drift og vedligehold af Blomstergræs 3 år
  • Drift og vedligehold af træer 3 år
 • Skilte- og afmærkning
  • Pullerter 50 stk.
  • Diverse afmærkning af cykelgade
Afskærmning af bede inkl. etablering af overgang

Plantning af træer og blomsterfrø