Finlandsgade, skæring af cortenstålkanter og etablering af ramper i eksist. beton

 

  • Bygherre.: Odense Kommune
  • Rådgiver.: Rambøll
  • Entreprisestørrelse.: 149.200 kr. ekskl. Moms
  • Aflevering.: 30 november 2018

Nye ramper og ny afmærkning

Etablering af overkørsler

Entreprisen omfattede skæring og slibning af cortenstålkanten i niveau med kørebanebelægningen, hvorefter selve betonkanten skulle fases med anlæg 1:3. Betonfasen blev efterfølgende forseglet med epoxy strøget med grus. Da termoplasten i området var meget slidt blev det genopstribet.

Entreprisens omfang

  • Skæring og slibning af cortenstålkant ca. 100 lbm
  • Fasning af betonkant ca. 100 lbm
  • Forsegling med Epoxy ca. 100 lbm
  • Omsætning af brostensløber som rampe ca. 3 lbm

Ergonomisk stålkant afkorter