Finsens Allé, Renovering af fortov og kantsten samt klargøring til nyt slidlag

 

 • Bygherre.: Odense Kommune
 • Rådgiver.: Niras
 • Entreprisestørrelse.: 1.333.254 kr. ekskl. Moms
 • Aflevering.: 13 marts 2018

Omlægning af klinkefortov og stenmel i rabat

Klargøring til nyt slidlag

Entreprisen omfattede fjernelse af 2 rk. brostensløber og sætning af ny hævet granit kantsten, da slidlaget skulle fornyes. Hele klinkefortovet inkl. overkørsler blev i projektet omlagt. Kantstenen blev faset på stedet og rabatterne blev etableret med slotsgrus.

Omlægning af overkørsel

Entreprisens omfang

 • Opbrydning
  • Skæring i asfalt ca. 720 lbm
  • Eksisterende belægninger ca. 1330 m2
  • 2 rk. brostensløber 730 lbm
 • Grusmaterialer
  • Bundgrus og stabilgrus ca. 160 m3
 • Brolægning og asfalt
  • Sætning af granit kantsten ca. 730 lbm
  • Omlægning af klinker inkl. låsebånd sat i beton ca. 1150 m2
  • Omlægning af belægninger ca. 180 m2
  • Etablering af asfaltramper ca. 208 lbm

Sætning af radius kantsten