Forskønnelse af Hjallesevej

 

 • Bygherre.: Odense Kommune
 • Rådgiver.: Niras
 • Entrepriseform: Hovedentreprise
 • Entreprisestørrelse.: 2.078.111 kr. ekskl. Moms
 • Aflevering: 8 april 2019

Beplantning i nyt træbed
Entreprisen omfatter fjernelse af eksisterende beplantning der ikke trives, og herefter etablering af forbedrede plantehuller med nye muldmaterialer og rodvenlige bærelag. På Hjallesevej passere godt 10.000 biler pr. døgn, rabatten skiller kørebanen fra cykelsti og fortov, og er forholdsvis smal. For at tilgodese nye træer er der valgt at plantehullerne udvides ud under eksisterende cykelsti, hvor der er prøvet forskellige løsninger som opbygning med rodceller, gartnermakadam samt rodgrus, som efterfølgende skal evalueres, for at se hvad der virkede bedst til fremtidige projekter. Udover 24 træer og 72 buske er der plantet godt 800 m2 med bøgepur, prydløg, stauder og prydgræsser samt etableret diverse afvanding i form af vejkasse dræn, som er tilsluttet det eksisterende system.
Installation af rodkassetter under cykelsti

Asfaltering

Entreprisens omfang

 • Jordarbejder
  • Opbrydning af asfalt ca. 500 m2.
  • Opbrydning af kantsten ca. 200 lbm.
  • Jord arbejde ca. 700 m3
 • Grusarbejder
  • Bund -og stabilt grus
 • Asfalt
  • Udlægning af asfalt ca. 500 m2.
 • Brolægning    
  • Sætning af kantsten ca. 140 lbm
Etablering af rodkassetter

Installation af kassetter
 • By-inventar
  • Pullerter 36 stk.
 • Beplantning   
  • Træer 24 stk.
  • Buske 72 stk.
  • Bøgepur, prydløg, stauder og prydgræsser ca. 800 m2             
  • Plantebeds opbygning ca. 1000 m2
  • Vedligeholdelse og drift af stauder og bøgepur i 2 år
  • Vedligeholdelse og drift af træer i 3 år

Plantning af træ i træbed