Grønnevej og Rolighedsvej, fortovsrenovering

 • Bygherre.: Nordfyns Kommune
 • Rådgiver.: Nordfyns Kommune
 • Underentreprenør til NCC
 • Entreprisestørrelse.: 776.388 kr. ekskl. Moms
 • Aflevering.: 19 december 2019

Renovering af vænger

Entreprisen omfatter opbrydning af eksisterende kantsten på hele strækningen der havde sat sig, samt etablering af helt nye fortov med 10 cm fliser. Etablering af forkanter med asfalt samt tilpasning af eksisterende bagkanter.

Arbejdet blev udført i tæt dialog med NCC og Nordfyns Kommune, samt de mange berørte beboer der fik etableret midlertidige overgange og adgang på jernplader til deres indkørsler.

Rolighedsvej, fortov i 4 rækker
Grønnevej, nyt fortov med asfalt i bagkant

Grønnevej, nyt fortov med tilpassede skærver

Entreprisens omfang:

 • Opbrydning
  • Eksisterende belægninger 620 m2
  • Opbrydning af kantsten 495 lbm
  • Jordarbejder 78 m3
 • Grusarbejder
  • Bundsikring
  • Stabilt grus
 • Brolægning og asfalt
  • Levering og sætning af granitkantsten 495 lbm
  • Levering og lægning af nyt fortov 632 m2
  • Omsætning af chaussésten 716 lbm
  • Udlægning af asfalt i rende 495 lbm
  • Etablering af ramper 76 lbm.
Grønnevej, udgravning og midlertidig adgang

Rolighedsvej, fortov tilpasset eksisterende forhold