Herrested, Etablering af hævet flade, 5853 Ørbæk

 • Bygherre.: Nyborg Kommune
 • Rådgiver.: Cowi A/S
 • Entreprisestørrelse.: 573.408kr. ekskl. Moms
 • 11 oktober 2018

Ny hævet flade i Herrested

Etablering af hævet flade i krydset Odensevej og Måle Bygade

I Herrested hvor Måre Byvej støder til Odensevej, har trafikken rundt i svinget vist sig at være farligt. Både kirke, vuggestue og Herrested Klubhus har udkørsel ud i svinget, hvor trafikken i forvejen kører alt for stærkt. I dette projekt blev en hævet flade på knap 530 m2 etableret med tilhørende afmærkning og afvanding.

Etablering af digital fartviser
Diverse kantsten rundt om i krydset blev hævet med op samt fortovet lagt om. I projektet blev der også leveret og etableret et Toronto anlæg, inkl. målerskab foran klubhuset, samt en digital fartvisningstavle blev opsat, hvor man kommer ind i byen fra Odense siden.

Nyt fortov, cykelsti og hævet flade
 • Opbrydning
  • Annullering af eksist. brønde, 1 stk.
  • Asfalt at opbryde og bortskaffe 26 ton.
  • Skæring og fortandingsfræsning 140 lbm.
  • Udskiftning af bundopbygning 36 m3.
  • Nedtagning af digital fartvisningstavle
 • Afvanding
  • Etablering af ø315 m brønd, 70 l sandfang 3 stk.
  • Hævning af eksist. brønd 1 stk.
  • Etablering af ø160 mm ledning 51 lbm

Etablering af hævet flade
 • Grusmaterialer
  • Levering og udlægning af stabilgrus ca. 45 m3
 • Brolægning og asfalt
  • Levering og sætning af kantsten 103 lbm
  • Levering og lægning af fortov 83 m2
  • Levering og lægning af chaussessten
 • Skilte og afmærkning
  • Levering og opsætning af nye skilte 6 stk.
  • Afmærkning af hævet flade og kørebane
  • Opsætning af digital fartvisningstavle
  • Levering og etablering af toronto anlæg inkl. målerskab og el-arbejder

Afvanding af rabat ved Toronto anlæg
Afvanding af rabat ved Toronto anlæg