Kertemindestien, Etablering af ny cykelsti gennem Agedrup skov

 

  • Bygherre.: Odense Kommune
  • Rådgiver.: Niras
  • Entreprisestørrelse.:  kr. ekskl. Moms
  • Aflevering.:

Ny belysning ved naturtappe

Etablering af supercykelsti

Entreprisen omfatter etablering af en supercykelsti igennem et naturskønt skovområde, hvor der er fredskov beliggende på begge sider af en allerede eksisterende grussti. Supercykelstien er et led i Odense Kommunes udbygning af det samlede net af supercykelstier, og etableres i håbet om at flere fra Vollsmose, Seden, Bullerup, Agedrup og Munkebo vil tage cyklen i højere grad. I projektet er også et belysningsprojekt, hvor der opsættes godt 70 pullertlamper med lav belysning for ikke at genere det eksisterende dyreliv. I en bygherre leverance skulle leveres to nye broer med en bedre bæreevne end de eksisterende, hvor vi hovedsageligt har stået for koordineringen, tilpasningen af stien op til, samt udvidelse af eksisterende naturstensstøttemure ved broer, enkelte sten skulle kunne bære funderingen af et nyt rækværk, hvorfor de er funderet i betonklodser beliggende under stien.

Ny bro inkl. tilpasning af eksist. forhold
Ny støttemur i natursten ved Bro

Etablering af ny cykelsti i Agedrup Skov

Udførte mængder:

Jord arbejde ca.  m3

Bund -og stabilt grus.

Udlægning af asfalt ca. m2.

Etablering af miljøbump

Bænke

Skraldespande

Etablering af trappe

Pullertlamper

Skilte

Opsætning af bænke og belysning