Klosterbakken Etape 2, Cykelforbindelse syd om bymidten, Odense C

 

 • Bygherre: Odense Kommune
 • Rådgiver: Sweco
 • Entrepriseform: Forudgående prækvalifikation
 • Hovedentreprise i konsortium med Marius Pedersen A/S
 • Entreprisesum: 4.741.178 kr. ekskl. moms
 • Aflevering: 28 november 2016

Etablering af cykelsti i granitfliser foran Skt. Knuds Kirke, Odense C
Cykelstien som blev etableret, er beliggende igennem et af Odenses ældste og mest bevaringsværdige kvarter langs Klosterbakken, Klingenberg og Flakhaven tæt ved gamle kulturhistoriske bygninger, herunder Odense Domkirke, hvor der skal tages ekstra godt hensyn.

Opgaven i den nordlige del bestod i hovedtræk af opbrydning af eksisterende granitbelægninger, afvanding, flytning af div. forsyningskabler, brolægning med hhv. granitbelægninger fra depot samt nye granitbelægninger i defineret mønster med over 100 forskellige og individuelle stenstørrelser. Derudover, udført som tillægsarbejde, forlængelse af bevaringsværdig murstensmur samt levering og montering af betonsideelementer inkl. egetræsryglæn og beplantning.

Granitbelægning, Klinkenberg
Projektet bød på mange specielle og teknisk svære løsninger og opgaver indenfor granitkantsten, granitbordursten og granitfliser i mange forskellige størrelser, vinkler, radier og mønstre. Her er tale om et projekt, der sætter meget højre krav til opmåling og bestillingen af meget dyre materialer og især til udførelsen af projektet.

Projektet blev udført med en god og tæt åben dialog mellem entreprenør, bygherre og rådgiver.

Entreprisen omfattede diverse jordarbejde som opbrydning af asfalt, fliser, klinker, chaussessten, brosten, kantsten, granitbordursten samt afgravning af råjord og ubundne lag. Afvandingsarbejder som tætte ledninger, annulleringer af vejbrønde samt levering og sætning af nye inkl. tv-inspektion af færdigt anlæg. Indbygning af bundgrus og stabilt grus. Levering og udlægning af asfalt. Levering og sætning af granitkantsten, bordurlinjer, klinker, chaussessten og brosten. Opmåling, bestilling, levering og lægning af granitfliser i specielle dimensioner, vinkler og kurver. Diverse skilte- og afmærkningsarbejder. Etablering af detektorkabler i fortove og cykelsti. Gravearbejde til mastefundamenter samt diverse ledningsgrave i fortove.

Opbrydning af diverse, Flakhaven

Entreprisens omfang

 • Jordarbejder
  • 570 ton opbrydning af asfalt
  • 3400 m2 opbrydning af fliser/klinker/chaussessten/brosten
  • 1050 m opbrydning af kantsten/granitbordursten
  • 3200 ton afgravning af råjord/ubundne lag
 • Afvandingsarbejder
  • 170 m tætte ledninger
  • 17 stk. annullering af vejbrønde
  • 45 stk. nye vejbrønde
 • Grusarbejder
  • 1300 m3 indbygning af grusmaterialer
 • Asfalt
  • 1800 m2 asfalt
 • Brolægning
  • 2050 m sætning af granitkantsten/granitbordur
  • 2500 m2 lægning af klinker/granitfliser/chaussessten/brosten
 • Master, skilte- og afmærkning
  • 17 stk. skilte
  • 60 stk. master inkl. gravearbejde og ledningsgrav
  • 180 m striber
  • 18 stk. symboler
  • 270 færdselssøm

Levering og sætning af støttemur i mursten samt og sideelement i insitu støbt beton- og egetræsbænk