Kottesgade, Nye buslommer, bump og cykelsti

 

 • Bygherre.: Odense Kommune
 • Rådgiver.: Niras
 • Entreprisestørrelse.: 469.142 kr. ekskl. Moms
 • Aflevering.: 18 april 2018

Ny holdeplads for togbusser

Entreprisen omfattede etablering af ny holdeplads for togbusser inkl. p-plads areal for VUC´s elever. I projektet blev der etableret 2 stk. pudebump i forlængelse af de eksisterede.

Etablering af bump og buslommer

Entreprisens omfang

 • Opbrydning
  • Udgravning af ca. 260 m3 jord
 • Afvanding
  • Sætning af ø315 brønde inkl. stikledning i alt 2 stk
  • Flytning af ø600 brønd i alt 1 stk
 • Grusmaterialer
  • Bund- og stabilgrus ca. 475 m3
 • Brolægning og asfalt
  • Sætning af betonkantsten ca. 110 lbm
  • Udlægning af asfalt ca. 690 m2
 • Skilte og afmærkning
  • Diverse skilte arbejder ca. 40 stk
  • Diverse maste arbejder ca. 3 stk
  • Afmærkning af hele entrepriseområdet
Flytning af ø600 brønd inkl. ny tilslutning

Afgravning