Lokale Hastighedsforanstaltninger

 

 

Etablering af modificerede sinusbump og krydsombygning i Odense Kommune

 • Bygherre.: Odense Kommune
 • Rådgiver.: Rambøll
 • Entrepriseform: Hovedentreprise
 • Entreprisestørrelse.: 1.997.572 kr. ekskl. Moms
 • Aflevering.: 9 november 2018

Åsum, overkørbar flade
Entreprisen omfatter ombygninger af veje på 5 lokaliteter beliggende i og omkring Åsum, Højme, Seden Strandby, Brændekilde og Stenløse. Arbejdet omfatter primært etablering af fartdæmpende foranstaltninger i form af asfaltbump, kørebaneafmærkning, opsætning af tavler, etablering af nedløbsbrønde i fastebelægninger samt en mindre krydsombygning hvor et areal på 175 m2 beplantes med stauder og 2 nye træer, på arealet var også udbudt drift og vedligehold.

Åsum, krydsombygning og nyt bed

Entreprisens omfang

 • Afvandingsarbejder
  • Sætning af ø315 brønde inkl. stikledning i alt 14 stk.
 • Jord- og grusarbejde
  • Udgravning af eksist. vejkasse ca. 61 m3
  • Indbygning af grus materialer ca. 31 m3
  • Indbygning af muld ca. 55 m3
 • Asfalt
  • Udlægning af asfalt ca. 80 m2
  • Etablering af bump 39 stk.
 • Brolægning
  • Sætning af granit kantsten ca. 56 lbm
 • Beplantning / Gartnerarbejde
  • Beplantning af diverse stauder ca. 175 m2
  • Plantning af træer 2 stk.
  • Drift og vedligehold af træer og stauder 3 år
 • Master, skilte- og afmærkning
  • Diverse afmærkning af bump, 2-1 veje og ved krydsombygning
Åsum, krydsombygning og bed efter 1 års drift og vedligehold

Etablering af bump inkl. nye brønde