Slettensvej, opgradering til supercykelsti, 5270 Odense N

Bygherre.: Odense Kommune

Rådgiver.: Niras

Aflevering.: 15 juni 2020

Entreprisestørrelse.: 872.426 kr. ekskl. moms


SuperCykel Sti Slettensvej

Kort udsnit Slettensvej

På strækningen hvor Anderupvej går på Slettensvej og ud til Bladstrupvej, skulle den eksisterende cykelsti på en ca. 1.4 km del strækning opgraderes til en supercykelsti i begge sider af Slettensvej. Vejafvandingen skulle bibeholdes til eksisterende rabat, køresporsbredden indsnævres ved ny kantlinje, og i resterende belægning etableres cykelbaner i rød asfalt.

De nye indsnævrede kørebaner blev afsat ud fra eksisterende vejmidte og markeret med en 30 cm stribe. Hvor den nye cykelbane skulle være, blev der fræst ud i asfalten i 3 cm dybde, hvorefter den røde asfalt blev udlagt.


SuperCykel Sti

Ny afmærkning efter udførelse

Entreprisens omfang

 • Asfalt
  • Affræsning af asfalt i 3 cm ~3700 m2
  • Rødt Slidlag ~3700 m2                                                                    
 • Afmærkning            
  • 30 cm bred kantlinje ~2500 lbm
  • Cyklist symboler 29 stk
  • SuperCykelsti symboler 4 stk