Skolevejsprojekter

 

 

 • Bygherre.: Odense Kommune
 • Rådgiver.: Rambøll
 • Entreprisestørrelse.: 1.227.775 kr. ekskl. Moms
 • Aflevering.: 8 januar 2019

Ombygning af kryds med ny hævet flade

Bedre sikkerhed på vejene i Odense Kommune

Entreprisen omfatter ombygninger af veje og kryds på 6 lokaliteter beliggende i og omkring Bellinge, Seden, Bolbro, Odense M, Stige og Allesø. Arbejdet omfatter primært etablering af fartdæmpende foranstaltninger i form af asfaltbump, kørebaneafmærkning, opsætning af tavler, samt etablering af nedløbsbrønde i fastebelægninger.

Ny p-bane med udgangsareal og cykelsti

Entreprisens omfang

 • Afvanding
  • Sætning af ø315 brønde inkl. stikledning i alt 4 stk
 • Brolægning
  • Sætning af granit kantsten ca. 150 lbm
  • Omlægning af fortov ca. 220 m2
 • Asfalt
  • Etablering af hævede flader ca. 590 m2
  • Etablering af pudebump 4 stk
 • Skilte, master og afmærkning
  • Diverse skilte arbejder ca. 30 stk
  • Diverse maste arbejder 4 stk
  • Diverse afmærkning af bump, hævede flader og 2-1 veje.
 • Kabelarbejder
 • Kabelgrav inkl. trækning af kabel ca. 190 lbm
Haugevej, opsætning af skoleblink

Nye udvidede cykelbaner i rundkørsel på Rødegårdsvej