Niels Bohrs Allé, Krydsombygning ved Munkebjergpark

 • Bygherre.: Barfoed Group
 • Rådgiver.: Cowi A/S
 • Entreprisestørrelse.: 1.942.682 kr. ekskl. Moms
 • Aflevering.: 14 August 2019

Ny adgangsvej til Munkebjerg Park

Ny adgangsvej til Munkebjerg Park & Business Park.

Entreprisen omfattede etablering af en helt ny adgangsvej til Munkebjerg Park & Business Park fra Niels Bohrs Allé.

Midterrabatten som allerede var god bred, skulle nu give plads til en ny venstre-svingbane, således arealerne kunne tilgås både fra Niels Bohrs Allé og Munkebjergvej.

Nye heller blev etableret med chaussésten fuget med epoxy mellem en 2 rk. bred brostensløber som afgrænsning mod kørebanen. Den eksisterende støjvold blev afgravet, ny vejkasse etableret, kørebane, cykelsti og fortov udvidet, ny afvanding af det nye kryds, samt diverse kabel- og maste arbejder for det nye signalanlæg.

Udgravning til ny adgangsvej

Entreprisens omfang

 • Opbrydning
  • Diverse rydning
  • Sløjfning af eksist. brønde 8 stk.
  • Skæring i asfalt 300 lbm
  • Fræsning af asfalt 420 m2
  • Bortskaffelse af asfalt 220 ton
  • Eksisterende belægninger 225 m2
  • Kantsten 344 lbm
  • Skilte 3 stk.
  • Master 4 stk.
  • Diverse jordarbejder ~1875 m3
 • Afvanding
  • Sætning af ø315 brønde inkl. stikledning 13 stk.
  • Ø160 ledning 81 lbm
 • Grusmaterialer
  • Bund- og stabilgrus 1166 m3
 • Brolægning og asfalt
  • Sætning af granit kantsten / Brostensløber 365 lbm
  • Lægning af belægninger 214 m2
  • Lægning af chaussésten 300 m2
  • Lægning af taktil-belægninger 8 m2
  • Udlægning af asfalt GAB+AB+PA 2919 m2
 • Skilte og afmærkning
  • Diverse skilte arbejder 11 stk.
  • Diverse maste arbejder 9 stk.
  • Diverse kabel arbejder 223 lbm
  • Flytning af LED Pylon
  • Afmærkning af hele entrepriseområdet
Fremtidig afvanding af kørebane
Ny venstre svingbane

Afsætning af brostensløber i udgravning