Svendborgvej / Stubhøjvej / Egelundsvej, Krydsombygning

 

 • Bygherre.: Odense Kommune
 • Rådgiver.: Sweco
 • Entreprisestørrelse.: 987.223 kr. ekskl. Moms
 • Aflevering.: 19 december 2018

Krydsombygning

Ombygning af kryds til signalanlæg

Entreprisen omfattede etablering af et signalanlæg i krydset pga. den øgede trafik fra Stubhøjvej. Signalanlægget skulle også sikre at skolebørnene i fremtiden ville kunne krydse vejen på en mere sikker måde, når de om morgen blev sat af på den modsatte side af Svendborgvej. Der er i krydset etableret tilgængelig for de blinde, svagtseende og dårligt gående fodgængere.

Ny helle med tilgængelighed

Entreprisens omfang

 • Opbrydning
  • Rydning og demarkering af hele arealet
  • Skæring og fræsning i asfalt ca. 458 lbm
  • Eksisterende belægninger ca. 340m2
  • Kantsten ca. 116 lbm
  • Gittermaster 4 stk
  • Udgravning af jord 140 m3
 • Afvanding
  • Sætning af ø315 brønde inkl. stikledning i alt 4 stk
 • Grusmaterialer
  • Bund- og stabilgrus ca. 152 m3
 • Brolægning og asfalt
  • Sætning af granit kantsten ca. 165 lbm
  • Lægning af belægninger ca. 214 m2
  • Udlægning af asfalt ca. 235 m2
 • Skilte og afmærkning
  • Diverse skilte arbejder ca. 19 stk
  • Diverse maste arbejder ca. 16 stk
  • Diverse kabel arbejder ca. 140 lbm
  • Afmærkning af hele entrepriseområdet
Udvidelse af hjørne
Sidedvidelse

Tilgængelighed i kryds