Trappeanlæg ved Åstien, Nedergade 31

 

 • Bygherre: Odense Kommune
 • Rådgiver: Land+ Landskabsarkitekt
 • Entrepriseform: Hovedentreprise
 • Entreprisestørrelse: 492.805,00 kr. ekskl. moms
 • Aflevering: 31 oktober 2017

Opgaven bestod i hovedtræk af følgende; rydning af eksisterende rampe og beplantning samt beskæring af træer i åbrinken, rydning og oprensning af eksisterende sandfangsbrønd og olieudskiller, regulering af terræn, etablering af ny sandfangsbrønd og udløb til Odense Å, levering og etablering af trappe og rampeanlæg i granitmaterialer, levering, tilhugning og montering af granit sideelementer samt plantning af træer og bøgepur.

Trappe med gelænder

Entreprisens omfang

 • Jord- og grusarbejde
  • 70 m3 Udgravning og genindbygning af muld/råjord
  • 80 m3 Levering og indbygning af grusmaterialer
  • 50 m3 Levering og udlægning af muld
 • Afvanding
  • 1 stk. Annullering af eksisterende Olieudskiller
  • 1 stk. Levering og sætning af Olieudskiller
  • 1 stk. udløb til Odense Å
 • Brolægning
  • 92 lbm Granitkantsten at levere og sætte som trappe/rampe
  • 120 m2 Chaussesten at levere og sætte som trappe/rampe
  • 50 m2 Brosten ar levere og sætte
 •  Beplantning
  • 3 stk. træer (H20-25 mTk)
  • 1077 stk. Bøgepur
  • 310 m2 græs
 • Inventar og udstyr
  • 2 stk. lysmaster at flytte inkl. el og kabelarbejde
  • 2 stk. sideplinte i granit
  • 1 stk. gelænder i stål, malet i sort
Granit sidepling med rampe og trappe i baggrunden

Rampe