Tre Ege Skolen, Etablering af ny p-plads inkl. beplantning

 • Bygherre.: Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Rådgiver.: Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Entreprisestørrelse.: 347.905 kr. ekskl. Moms
 • Aflevering.: 12 august 2019

SF Colox, nylagt og fuget

Etablering af ny p-plads ved Tre Ege Skolen

Dette trafiksikkerhedsprojekt omhandlede en p-plads ved Tre Ege Skolen, med ensretning af trafikken, der skulle give bedre adgangsforhold for de mange biler, der hverdag skal ind og ud ved skolen. P-pladsen blev anlagt i SF Colox med en vandrende langs parkeringen for at lede vandet til en brønd.

Rydning af eksist. træer og buske

Entreprisens omfang

 • Opbrydning
  • Rydning af areal 512 m2
  • Afrømning af muld 10 m3
  • Fortov 8 m2
  • Jordarbejder 129 m3
 • Afvanding
  • ø315 mm brønd 3 stk.
  • ø160 mm ledning 5 m
 • Grusmaterialer
  • Bundgrus 80 m3
  • Stabilgrus 96 m3
 • Brolægning
  • Vandrende 23 lbm
  • SF Colox 317 m2
  • Fortov 8 m2
 • Asfalt
  • GAB 21 m2
  • Slidlag ~500 m2
  • Rampe 6 lbm
 • Gartner
  • Muld 195 m2
  • Blomstergræs 195 m2
  • Hæk 15 lbm
 • Skilte og afmærkning
  • Symboler 2 stk.
  • 10 cm stribe 15 lbm
  • Skilte 4 stk.
 • Landmåler
  • Indmåling af projekt med GPS.
Klargøring af græsareal
4 mdr. efter aflevering

4 mdr. efter aflevering