Belægningsarbejder – Oversigt

Sankt Hans Kirke, Omlægning og udvidelse af eksisterende belægning, 5000 Odense C, 2015

Klosterbakken Etape 2, Cykelforbindelse syd om bymidten, Odense C, 2016

Stenhuggervej, Renovering af fortov og kantsten, 5230 Odense M, 2017/2018

Odense Zoo, Ny forplads og etablering af diverse anlæg, Odense, 2017

Odense Å-sti, Nyt trappeanlæg, 5000 Odense C, 2017

Blangstedgårdsvej, Renovering af overkørsler, 5220 Odense SØ, 2018

Finsens Allé, Renovering af fortov og kantsten samt klargøring til nyt slidlag, 5230 Odense M, 2018

Enghavevej, Fortovsrenovering, klinker og kantsten, 5230 Odense M, 2019

Etablering af 4 buslommer på Banegårdspladsen i Faaborg samt forskønnelse af tilstødende arealer og byrum, 2019

Tre Ege Skolen, Etablering af ny p-plads inkl. beplantning, 5856 Ryslinge, 2020

Hellested i Bolbro, Etablering af belægninger, afvanding og beplantning for ny overdækning, 5200 Odense V, 2020

Stadionvej, Cykelstier, cykelbaner og nye regnbede, 5200 Odense V, 2020

Vedligeholdelsesopgaver  i Odense Centrum 1998 – 2021