Byrum og inventar arbejder – Oversigt

Klosterbakken Etape 2, Cykelforbindelse syd om bymidten, Odense C, 2016

Parkering ved Filosofhaven, 5000 Odense C, 2017

Cykelparkering i Odense Bymidte, 5000 Odense C, 2017

Odense Zoo, Ny forplads og etablering af diverse anlæg, Odense, 2017

Odense Å-sti, Nyt trappeanlæg, 5000 Odense C, 2017

Park And Bike, Flytning af cykeloverdækning inkl. tilhørende el- og kloakarbejder, 5000 Odense C, 2018

Vestrebro, skilte og afmærkning, 5000 Odense C, 2018

Etablering af 4 buslommer på Banegårdspladsen i Faaborg samt forskønnelse af tilstødende arealer og byrum, 2019

Kertemindestien, Etablering af ny cykelsti gennem Agedrup skov, 2019

Hellested i Bolbro, Etablering af belægninger, afvanding og beplantning for ny overdækning, 5200 Odense V, 2020

Vedligeholdelsesopgaver  i Odense Centrum 1998 – 2021