Gartner arbejde – Oversigt

Parkering ved Filosofhaven, 5000 Odense C, 2017

Odense Zoo, Ny forplads og etablering af diverse anlæg, Odense, 2017

Odense Å-sti, Nyt trappeanlæg, 5000 Odense C, 2017

Lokale Hastighedsforanstaltninger, Odense Kommune, 2018

Rødegårdsvej, Etablering af ny cykelgade og beplantning, 5230 Rødegårdsvej, 2019

Forskønnelse af Hjallesevej, Bedre vækstforhold for beplantning, 5000 Odense C, 2019

Kragsbjergvej, Ny p-plads etableret på kassetter under 2 store platantræer, 5000 Odense C, 2019

Ejbygade, beplantning ved støjskærm, 5240 Odense NØ, 2019

Etablering af 4 buslommer på Banegårdspladsen i Faaborg samt forskønnelse af tilstødende arealer og byrum, 2019

Ubberud Skole, Etablering af læskur, 5491 Blommenslyst, 2020

Hellested i Bolbro, Etablering af belægninger, afvanding og beplantning for ny overdækning, 5200 Odense V, 2020

Tre Ege Skolen, Etablering af ny p-plads inkl. beplantning, 5856 Ryslinge, 2020

Langgade, Etablering af p-plads inkl. sætning af træ, 5000 Odense C, 2020

Stadionvej, Cykelstier, cykelbaner og nye regnbede, 5200 Odense V, 2020