Egebæksvej, Istandsættelse af grusvej

Bygherre.: Odense Kommune på vegne af Grundejerforening
Rådgiver.: Cowi A/S
Entreprisestørrelse.: 72.089 kr. ekskl. Moms
Aflevering.: 30 april 2019

Renovering af eksisterende grusvej
Projektet omhandlede renovering af en grusvej som var i rigtig dårlig tilstand.

I grusvejen var rester af gl. asfalt, teglsten og betonsten fra tidligere reparationer.

Huller i grusvejen blev i projektet fyldt og hele vejen knust/fræset igennem i 5 cm dybde, hvorefter den blev afrettet med 5 cm frisk grus og komprimeret med ensidigt fald mod rabatten.

Entreprisens omfang

  • Fræsning af grusvej 1449 m2
  • 5 cm grus at levere og udlægge inkl. komprimering 1449 m2
Felt