Referencer

Vej og Anlæg


 • Jord, opbrydning og rydning
 • Afvanding og LAR
 • Legepladser, aktivitetsbaner og multibaner
 • Fortove, cykelstier og vejprojekter
 • Autoværn og støjskærme
 • Skilte, master og belysning
 • Afmærkning, færdselssøm og afspærring
 • P-Pladser
 • 2-1 veje
 • Chikaner og miljøbump
 • Hævede flader og overkørbar heller
 • Asfalt og epoxy belægninger

 • Afsætning og indmåling af projekt med GPS

Link til anlægs-referencer

Gartner


  • Beplantning
   • Træer
   • Buske
   • Planter
   • Løg

  • Drift og vedligehold
   • Opbinding
   • Gødning
   • Renholdelse
   • Ukrudtsbekæmpelse
   • Beskæring
   • Vanding

  • Anlæg af plæne, rabat- og rullegræs

Link til gartner-referencer

Kommune


 • Drifts-opgaver
 • Service-opgaver
 • Akut-opgaver
 • Special-opgaver
 • Afgravning rabatter

 


Link til kommune-referencer

Byrum og inventar


 • Cykelstativer
 • Plinte
 • Skraldespande
 • Bænke
 • Læskur
 • Cykeloverdækning
 • Infostandere
 • P-Automater
 • Fartvisere
 • Skoleblink

 • Kunst at opstille, flytte og nedtage
 • Arbejde ved bevaringsbygninger
 • Prøvegravninger for arkæologer

 • Diverse el-arbejder

Link til byrum og inventar-referencer

Belægninger


 • Alt i betonbelægningssten og kantsten
 • Alt i granitbelægningssten og kantsten
 • Brosten
 • Chaussésten
 • Klinker
 • Overkørsler til let og tung trafik
 • Overkørbar heller og flader
 • Fugning med fastfuge
 • Jetbrænding og stokhugning

 • Afsætning og indmåling af projekt med GPS

Link til belægnings-referencer

Jord og Kloak


 • Kloak inkl. renovering og vedligehold
  • Diverse brønde ≤ ø1250
  • Diverse ledninger ≤ ø1000

 • Vejafvanding
  • Brønde
  • Ledninger
  • Dræn
  • Hævning og sætning af riste og dæksler

 • LAR og regnvandshåndtering
  • Regnvandsbassiner
  • LAR bede
  • Nedsivning af regnvand

 • Faskine
  • Stenuldskassetter
  • Regnvandskassetter
  • Singels

 • TV- Inspektion

 • Afsætning og indmåling af projekt med GPS

Link til jord og kloak-referencer

Krydsombygning og rundkørsler


 • Vej og anlægsarbejde inkl. afvanding
 • Master og signalanlæg
 • Kabelarbejde
 • El-arbejde
 • Cykeltællere
 • Spoler og radar
 • Alt i afmærkning

 • Afsætning og indmåling af projekt med GPS

Link til krydsombygninger og rundkørsels-referencer