Etablering af højreshunts rundt om i Odense Kommune

Bygherre.: Odense Kommune
Rådgiver.: Cowi
Entreprisestørrelse.: 666.714 kr. ekskl. Moms
Aflevering.: 6 september 2019

Højreshunts for cyklister i farlige kryds, hvor disse ønskes beskyttet.
Entreprisen omfatter opbrydning af eksisterende fortov for gennemføring af ny cykelshunt for cyklister. Hver enkelt højreshunt er tilpasset de eksisterende forhold hvor de er etableret, hvor der har været eksisterende træer ol. er der taget hensyn til rødder.

Entreprisens omfang

 • Opbrydning
 • Eksisternede fortov ca. 100 m2.
 • Chaussessten ca. 110 lbm.
 • Kantsten ca. 30 lbm.
 • Jord arbejde ca. 100 m3.
 • Afvanding
 • Ø315 sandfangs brønd 2 stk.
 • Grusarbejder
 • Bund- og stabilt grus ca. 125 m3.
 • Brolægning og asfalt
 • Sætning af kantsten ca. 120 lbm.
 • Fortovsfliser 200 m2.
 • Fortovsfliser ca. 30 m2.
 • Udlægning af asfalt ca. 250 m2.
 • Etablering af ramper ca. 50 lbm.
 • Skilte, afmærkning og inventar
 • Skilte 11 stk.
 • Afmærkning af og på alle højreshunts
 • Pullert sat i asfalt 8 stk.
Felt