Herrested, Etablering af hævet flade, 5853 Ørbæk

Bygherre.: Nyborg Kommune
Rådgiver.: Cowi A/S
Entreprisestørrelse.: 573.408kr. ekskl. Moms
11 oktober 2018

Etablering af hævet flade i krydset Odensevej og Måle Bygade

I Herrested hvor Måre Byvej støder til Odensevej, har trafikken rundt i svinget vist sig at være farligt. Både kirke, vuggestue og Herrested Klubhus har udkørsel ud i svinget, hvor trafikken i forvejen kører alt for stærkt. I dette projekt blev en hævet flade på knap 530 m2 etableret med tilhørende afmærkning og afvanding.

Diverse kantsten rundt om i krydset blev hævet med op samt fortovet lagt om. I projektet blev der også leveret og etableret et Toronto anlæg, inkl. målerskab foran klubhuset, samt en digital fartvisningstavle blev opsat, hvor man kommer ind i byen fra Odense siden.

 • Opbrydning
 • Annullering af eksist. brønde, 1 stk.
 • Asfalt at opbryde og bortskaffe 26 ton.
 • Skæring og fortandingsfræsning 140 lbm.
 • Udskiftning af bundopbygning 36 m3.
 • Nedtagning af digital fartvisningstavle
 • Afvanding
 • Etablering af ø315 m brønd, 70 l sandfang 3 stk.
 • Hævning af eksist. brønd 1 stk.
 • Etablering af ø160 mm ledning 51 lbm
 • Grusmaterialer
 • Levering og udlægning af stabilgrus ca. 45 m3
 • Brolægning og asfalt
 • Levering og sætning af kantsten 103 lbm
 • Levering og lægning af fortov 83 m2
 • Levering og lægning af chaussessten
 • Skilte og afmærkning
 • Levering og opsætning af nye skilte 6 stk.
 • Afmærkning af hævet flade og kørebane
 • Opsætning af digital fartvisningstavle
 • Levering og etablering af toronto anlæg inkl. målerskab og el-arbejder
Felt