Odense Zoo, Ny forplads og etablering af diverse anlæg

Bygherre: Odense Zoo
Rådgiver: Land+ Landskabsarkitekt
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 3.774.673. ekskl. moms
Aflevering: 5 april 2017

Odense Zoo sendte dette projekt i udbud, for at give deres forplads et mere naturligt præg, udover forpladsen ønskede de også et kænguruanlæg, som kunne krydses på vej ned mod Odense Å, samt at få pandaanlægget i et med naturen. Det var et stort ønske, at når de besøgende gik fra gadens larm og støj, ind af den nye gitterport til forpladsen, skulle de mødes af denne grønne oase, der leder tankerne væk fra byens travlhed, naturen skulle have lov at udfolde sig, mens de røde pandaer kravler rundt i trætoppene over hovedet på de besøgende.

Entreprisens omfang

Entreprisen omfattede etablering af ny forplads, nyt kænguru- og pandaanlæg. De eksisterende forhold skulle ryddes, alt inventar skulle optages til gensætning før arbejdet med jord, afvanding og ny bundopbygning kunne komme til udførelse. Det var et stort krav til entreprenøren, at arbejdet blev udført af kvalificeret, faguddannet personale, og at udførelsen var absolut 1 klasses anlægsarbejde/gartnerarbejde. Projektet bød på mange komplicerede opgaver som skæringer til klinkeløbere gennem belægningssten i specielle mønstre, sideplinte i eg tilpasset eksisterende forhold, trædækket skulle bl.a. etableres ind til klinkeløberen i diverse vinkler og mønstre. Projektet bød også på meget arbejde med VVS og El i kænguru- og pandaanlægget, hvor der blev leveret og monteret komplette installationer.

Alt arbejdet var ønsket udført, mens de besøgende skulle kunne færdes forsvarligt og sikkert i Zoo, det var her ekstra vigtigt, at arealerne hele tiden var renholdte og frie for materialer, så alle kunne være tilstede på samme tid i god ro og orden.

 • Jordarbejder
 • Rydning af forplads
 • Rydning af diverse ved panda- og kænguruanlæg
 • Rydning af diverse rulleport, rækværk, stalde, trapper, trædæk, hegn ol.
 • Optagning af inventar til genanvendelse
 • Rydning af eksisterende belægninger
 • 88 m3 afgravning af bundopbygning til genanvendelse
 • 1100 m2 terrænreguleringer
 • 384 m2 levering og udlægning af skærver
 • Diverse gravearbejde for el-installationer
 • Afvandingsarbejder
 • 20 m tætte ledninger
 • 6 stk. flytning af vejbrønd
 • 4 stk. nye vejbrønde
 • 1 stk. TV inspektion
 • 328 m levering og indbygning af rør til nyt vandingsanlæg til nye træer
 • Grusarbejder
 • 178 m3 indbygning af grusmaterialer
 • Asfalt
 • 213 m2 rød asfalt
 • Brolægning
 • 470 m2 lægning af klinker og belægningssten
 • 20 tons levering og udlægning af granitblokke
 • Beton arbejder
 • 14 m3 levering og støbning af fundamenter
 • Tømrer arbejde
 • 208 m2 trædæk inkl. stålkonstruktion til ny nedgangsbro
 • 1 stk. levering af glasværn langs nedgangsbro
 • 1 stk. levering og montering af hytte til muntjac
 • 1 stk. levering og montering af redskabsskur
 • 1 stk. ny trækonstruktion til anlægsbro og rampe ved åfarten
 • 1 stk. levering af glasværn langs nedgangsbro
 • Beplantning / Gartnerarbejde
 • 37 m3 levering og udlægning af muld
 • 36 m3 levering og etablering af surbundsbede
 • 16 m3 levering og udlægning af gartnermacadam
 • 15 m3 levering og udlægning af drængrus
 • 5 stk. træer at levere og plante
 • 321 m2 levering og såning af græs
 • 116 timer plantearbejde af bunddække
 • Hegns- og port arbejde
 • 99 m glas hegn inkl. dør at levere og montere
 • 99 m håndliste at levere og montere på glas hegn
 • 330 m levering og montering af stålhegn
 • 190 m levering og montering af panelhegn
 • 62 m levering og montering af fodhegn
 • 1 stk. levering og montering af gitterport ved indgang
 • 1 stk. levering og montering af diverse inventar i stalden
 • EL arbejder
 • 5 stk. levering og montering af nedgravningsspot
 • 1 stk. etablering og installation for nedgravningsspots
 • 9 stk. levering og montering af armaturer inkl. lysinstallation
 • 1 stk. levering og montering af varmepumpe
 • 1 stk. levering og montering af foderautomater
 • VVS arbejder
 • 1 stk. levering og montering af vandinstallation
 • til vandløb incl opbygning å-løb og vandfald
 • 1 stk. levering og montering af varmepumpe
 • 1 stk. levering og montering af drikketrug
 • 1 stk. vandingssystem til pandaanlæg
 • 1 stk. vandingsanlæg til kænguruanlæg
 • 1 stk. vandingssystem til forplads
Felt