Sikre Skolevej, Etablering af hastighedsnedsættende foranstaltninger

Etablering af trafiksikkerhedsfremmende tiltag på skoleveje i Odense
Bygherre.: Odense Kommune
Rådgiver.: Niras
Entreprisestørrelse.: 1.339.633 kr. ekskl. Moms

Entreprisen omfattede på Glentevej ombygning af en hævet flade inkl. ny beplantning. På Fraugde Byvej/Fraugdevej blev der etableret en overkørbarhelle i brosten afgrænset med en faset granitkantsen samt et modificeret cirkelbump. Ved Fraugde Byvej/Østparken blev en hævet flade etableret med et fodgængerfelt på tværs af vejen samt et modificeret cirkelbump. Ved Hannerupgårdsvej, Anderupvej og Roesskovsvej blev der ændret på selve afmærkningen ved krydset der gjorde at det blev mere sikkert at færdes på cyklen. På Ejlstrupvej blev 45 km/t zonen udvidet og der blev etableret 3 modificerede cirkelbump. Ud af Seden Strandgyde blev der udlagt nyt slidlag samt etableret en 2 minis 1 vej derefter.

Entreprisens omfang

 • Skæring i asfalt ca. 65 lbm
 • Opbrydning af asfalt ca. 22 ton
 • Rydning af eksisterende beplantning ca. 180 m2
 • Rydning af træer ca. 2 stk
 • Fjernelse af pullerter ca. 6 stk
 • Fjernelse af skilte 2 stk
 • Opbrydning af kantsten ca. 100 lbm
 • Opbrydning af belægningsfliser ca. 234 m2
 • Sætning af ø315 brønde inkl. stikledning i alt 3 stk
 • Udgravning af ca. 18 m3 jord
 • Indbygning af grus materialer ca. 130 m3
 • Sætning af granitkantsten ca. 220 lbm
 • Udlægning af asfalt ca. 2500 m2
 • Etablering af modificeret cirkelbump 4 stk.
 • Diverse skilte arbejder ca. 18 stk
 • Afmærkning diverse steder
Felt