Bækholmen, Odense NØ

Bygherre.: Odense Kommune
Rådgiver.: COWI
Aflevering.: 6 oktober 2021
Entreprisestørrelse.: 416.504 kr. ekskl. Moms

Entreprisen, Bækholmen omfattede etablering af ny vendeplads, da vejen i fremtiden skulle spærres for enden, grundet en ny byggemodning. Den eksisterende kørevej mod vendepladsen skulle indsnævres fra 5 meter til 4 meter, alt asfalt på den eksisterende kørevej skulle fjernes grundet den meget dårlige stand og ny asfalt udlægges. Langs kørevejen blev nye belysningsmaster etableret.

 • Rydning
 • Træer/buske 3 stk
 • Opbrydning
 • Asfaltbelægning 69,38 ton
 • Skæring i asfalt 24 lbm
 • Jordarbejder
 • Muld til depot 9 m3
 • Jord at bortskaffe 108 m3
 • Grusarbejder
 • Bundgrus 67 m3
 • Stabilgrus 18 m3
 • Asfalt
 • AB 374 m2
 • GAB 376 m2
 • Skilte og afmærkning
 • Skilte 1 stk
 • Gartner
 • Jordbearbejdning og etablering af græs 320 m2
 • Belysning
 • Belysningsmaster 3 stk
 • Kabelgrav 105 lbm
Felt