Hjejlebakken, Istandsættelse af privat fællesvej, 5210 Odense NV

Bygherre.: Odense Kommune
Rådgiver.: COWI
Hovedentreprenør.: NCC Asfalt
Aflevering.: 23 November 2021
Entreprisestørrelse.: 992.692 kr. ekskl. Moms

Entreprisen omfatter opbrydning af eksisterende fortov, levering og lægning af nyt. Partiel udskiftning af kantsten hvor denne var kørt i stykker. Sugning og spuling af vejbrønde inkl. brøndrapport på deres stand, hvorefter ødelagte sandfangs brønde, vandlåse og stikledninger blev udskiftet.

Udførte mængder:

 • Opbrydning
 • Eksisterende fortov ca. 1350 m2.
 • Eksisterende kantsten ca. 440 lbm.
 • Jord arbejde i forbindelse med belægningsopbygning
 • Afvanding
 • Ø315 sandfangs brønd 10 stk.
 • Ø315 tørbrønd 1 stk.
 • Grusarbejder
 • Bund- og stabilt grus
 • Brolægning
 • Sætning af kantsten ca. 30 lbm.
 • Fortovsfliser 1350 m2.
Felt