Erstatnings p-pladser på Kragsbjergvej

Erstatnings p-plads i forlængelse med Letbane arbejdet
Bygherre.: Odense Kommune
Rådgiver.: Sweco
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisestørrelse.: 651.900 kr. ekskl. Moms
Aflevering: 11 april 2019

Entreprisen omfatter etablering af en parkeringsplads i et eksisterende grønt område tæt ved Odense C. I området er to store platantræer, som ønskes bibeholdt med stor fokus på fremtidig vækst og trivsel.
Der er i projektet set bort fra de traditionelle løsninger, hvor der graves ud til vejkasse, og indbygges grus som bærelag, da risikoen for at beskadige træernes rodnet var for store. I stedet er valgt en løsning uden udgravning med ubunden befæstelse i form af Permatex kassetter, hvor trykbelastningen ledes ud over et større areal for at skåne træernes rodnet. Til den nye parkeringsplads er etableret en overkørsel i klinker på kant, der er udført tilhørende beplantning og belysning omkring parkeringspladsen samt afvanding i form af kantstensriste, der er koblet på en ø400 brønd.

Entreprisens omfang

 • Jord- og grusarbejde
 • Jord og rodgrus arbejde ca. 125 m3.
 • Stabilt grus
 • Etablering af kassetteløsning inkl. udluftning mv. 290 m2
 • Afvanding
 • Dræn 29 lbm.
 • Ø160 kloakrør 43 lbm.
 • Ø400 brønd 1 stk.
 • Kantstensriste 2 stk.
 • Asfalt
 • Udlægning af asfalt 290 m2
 • Brolægning
 • Klinker ca. 60 m2.
 • Sætning af granitkantsten 55 lbm.
 • Skilte- og afmærkning
 • Skilte 3 stk.
 • Master 3 stk.
 • Diverse afmærkning
Felt