Grønnevej og Rolighedsvej, fortovsrenovering

Bygherre.: Nordfyns Kommune
Rådgiver.: Nordfyns Kommune
Underentreprenør til NCC
Entreprisestørrelse.: 776.388 kr. ekskl. Moms
Aflevering.: 19 december 2019

Renovering af vænger

Entreprisen omfatter opbrydning af eksisterende kantsten på hele strækningen der havde sat sig, samt etablering af helt nye fortov med 10 cm fliser. Etablering af forkanter med asfalt samt tilpasning af eksisterende bagkanter.

Arbejdet blev udført i tæt dialog med NCC og Nordfyns Kommune, samt de mange berørte beboer der fik etableret midlertidige overgange og adgang på jernplader til deres indkørsler.

Entreprisens omfang:

 • Opbrydning
 • Eksisterende belægninger 620 m2
 • Opbrydning af kantsten 495 lbm
 • Jordarbejder 78 m3
 • Grusarbejder
 • Bundsikring
 • Stabilt grus
 • Brolægning og asfalt
 • Levering og sætning af granitkantsten 495 lbm
 • Levering og lægning af nyt fortov 632 m2
 • Omsætning af chaussésten 716 lbm
 • Udlægning af asfalt i rende 495 lbm
 • Etablering af ramper 76 lbm.
Felt