Etablering samt drift og vedligeholdelse af signalanlæg

Etablering samt drift og vedligeholdelse af signalanlæg

Igennem mere end 10 år har Egelund A/S været underleverandør til Swarco A/S Danmark på vedligeholdelse og drift af signalanlæg i Odense Kommune. Et arbejder som foregår i tæt dialog og i et nært samarbejde med både Swarco og Odense Kommune.

Arbejdet består i hovedtræk af;

  • Udskiftning af signalmaster, planlagt eller akut
  • Udskiftning af styremaskiner
  • Etablering af detektorspoler, herunder også fejlsøgning og muffearbejde (signalspoler, tællespoler mv.)
  • Hele eller delvis udskiftning af udstyr i trafikregulerede kryds
  • Opsætning af signaludstyr samt gravearbejde ved nyetablering af kryds, herunder kabeltræk

Levering og opsætning af skoleblink og digitale fartvisere tavler

Egelund A/S har i samarbejde med flere fynske kommuner etableret og opsat både skoleblink og digitale fartvisere. Vi kan udfører arbejdet både som totalleverandør, hvor vi både leverer, opsætter, og idriftsætter eller hvor vi kun står for dele af opgaven.

 

Felt