Vedligeholdelsesopgaver i Odense Centrum 1998 – 2021

1998-2021

Bygherre: Odense Kommune
Entrepriseform: Tillidsopgaver

Områderne omfatter bl.a. nogle af Odenses ældste og mest bevaringsværdige gader som Klosterbakken, Skt. Knuds Plads, Klingenberg, H.C. Andersen kvarteret, Brands, Flakhaven, Overgade, Nedergade, og gågaderne Vestergade og Kongensgade.
Overordnet set består opgaven af opretning og/eller udskiftning af belægninger, hvor denne er ødelagt herunder også reparation af faste fuger og jetbrænding/stokhugning.

Opsætning, udskiftning og renovering af div by-udstyr, herunder cykelstativer, plantestativer, bænke, belysningsmaster og pullerter infoskærme og reklamesøjler.

Opsætning og flytning af kunstværker og vandkunst. Egelund A/S har inden for de sidste 5 år nedtaget, flyttet og opsat mere end 7 kunstværker for Odense kommune.

Inden for de seneste 5 år har Egelund udført 4 stk. prøvegravninger i den centrale del af Odense ved og omkring Odense Kloster for arkæologerne hos Odense Bys Museer.

Ligeledes udføres reetableringsopgaver af specialbelægninger i forbindelse ledningsarbejderes arbejder.

Egelund har i mere end 20 år udført vedligeholdelsesopgaver og reetablering, hvor der fra Odense Kommune ønskes en ekstra høj kvalitet af arbejdet, og hvor et godt og gnidningsfrit samspil mellem de erhvervsdrivende og projektet har høj prioritet.

Opgavens opfang er varierende fra år til år, men svarer i sin helhed til ca. 2 årsværker pr. år for den udførende del.

Nøgleord;

  • Ekstra høj kvalitet af arbejdet
  • Mange forskellige specialgranitbelægninger i forskellige former og mønstre
  • Tæt dialog med ledningsejere, erhvervsdrivende og vejmyndighed
  • Stor erfaring med såvel bestilling af komplicerede granitmaterialer samt udførsel
Felt