Falen / J.B Winsløws Vej, Krydsombygning

Bygherre.: Odense Kommune
Rådgiver.: Rambøll
Entreprisestørrelse.: 1.597.804 kr. ekskl. Moms
Aflevering.: 2 august 2018

Ombygning af kryds til signalanlæg

Entreprisen omfattede etablering af et helt nyt signalanlæg, hvor krydset skulle udvides for etablering af nye svingbaner. Cyklisterne fik bl.a. en vigeplads, når vejen skulle krydses, og der blev etableret bedre tilgængelighed i hele krydset, med dykkede kantsten og taktilbelægninger ved fodgængerovergange.

Entreprisens omfang

 • Opbrydning
 • Rydning og demarkering af hele arealet
 • Skæring og fræsning i asfalt ca. 800 lbm
 • Eksisterende belægninger ca. 706 m2
 • Kantsten ca. 460 lbm
 • Afvanding
 • Sætning af ø315 brønde inkl. stikledning i alt 8 stk
 • TV-inspektion af det færdige anlæg
 • Grusmaterialer
 • Bund- og stabilgrus ca. 675 m3
 • Brolægning og asfalt
 • Sætning af granit kantsten ca. 400 lbm
 • Omlægning af belægninger ca. 460 m2
 • Udlægning af asfalt ca. 650 m2
 • Skilte og afmærkning
 • Diverse skilte arbejder ca. 23 stk
 • Diverse maste arbejder ca. 20 stk
 • Diverse kabel arbejder ca. 120 lbm
 • Afmærkning af hele entrepriseområdet
Felt