Finsens Allé, Renovering af fortov og kantsten samt klargøring til nyt slidlag

Bygherre.: Odense Kommune
Rådgiver.: Niras
Entreprisestørrelse.: 1.333.254 kr. ekskl. Moms
Aflevering.: 13 marts 2018

Klargøring til nyt slidlag
Entreprisen omfattede fjernelse af 2 rk. brostensløber og sætning af ny hævet granit kantsten, da slidlaget skulle fornyes. Hele klinkefortovet inkl. overkørsler blev i projektet omlagt. Kantstenen blev faset på stedet og rabatterne blev etableret med slotsgrus.

Entreprisens omfang

 • Opbrydning
 • Skæring i asfalt ca. 720 lbm
 • Eksisterende belægninger ca. 1330 m2
 • 2 rk. brostensløber 730 lbm
 • Grusmaterialer
 • Bundgrus og stabilgrus ca. 160 m3
 • Brolægning og asfalt
 • Sætning af granit kantsten ca. 730 lbm
 • Omlægning af klinker inkl. låsebånd sat i beton ca. 1150 m2
 • Omlægning af belægninger ca. 180 m2
 • Etablering af asfaltramper ca. 208 lbm
Felt