Forskønnelse af Hjallesevej

Bygherre.: Odense Kommune
Rådgiver.: Niras
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisestørrelse.: 2.078.111 kr. ekskl. Moms
Aflevering: 8 april 2019

Entreprisen omfatter fjernelse af eksisterende beplantning der ikke trives, og herefter etablering af forbedrede plantehuller med nye muldmaterialer og rodvenlige bærelag. På Hjallesevej passere godt 10.000 biler pr. døgn, rabatten skiller kørebanen fra cykelsti og fortov, og er forholdsvis smal. For at tilgodese nye træer er der valgt at plantehullerne udvides ud under eksisterende cykelsti, hvor der er prøvet forskellige løsninger som opbygning med rodceller, gartnermakadam samt rodgrus, som efterfølgende skal evalueres, for at se hvad der virkede bedst til fremtidige projekter. Udover 24 træer og 72 buske er der plantet godt 800 m2 med bøgepur, prydløg, stauder og prydgræsser samt etableret diverse afvanding i form af vejkasse dræn, som er tilsluttet det eksisterende system.

Entreprisens omfang

  • Jordarbejder
  • Opbrydning af asfalt ca. 500 m2.
  • Opbrydning af kantsten ca. 200 lbm.
  • Jord arbejde ca. 700 m3
  • Grusarbejder
  • Bund -og stabilt grus
  • Asfalt
  • Udlægning af asfalt ca. 500 m2.
  • Brolægning
  • Sætning af kantsten ca. 140 lbm
Felt