Kertemindestien, Etablering af ny cykelsti gennem Agedrup skov

Bygherre.: Odense Kommune
Rådgiver.: Niras
Aflevering.: 13 december 2019
Entreprisestørrelse.: 1.446.825 kr. ekskl. Moms

Etablering af supercykelsti

Entreprisen omfatter etablering af en supercykelsti igennem et naturskønt skovområde, hvor der er fredskov beliggende på begge sider af en allerede eksisterende grussti. Supercykelstien er et led i Odense Kommunes udbygning af det samlede net af supercykelstier, og etableres i håbet om at flere fra Vollsmose, Seden, Bullerup, Agedrup og Munkebo vil tage cyklen i højere grad. I projektet er også et belysningsprojekt, hvor der opsættes godt 70 pullertlamper med lav belysning for ikke at genere det eksisterende dyreliv. I en bygherre leverance skulle leveres to nye broer med en bedre bæreevne end de eksisterende, hvor vi hovedsageligt har stået for koordineringen, tilpasningen af stien op til, samt udvidelse af eksisterende naturstensstøttemure ved broer, enkelte sten skulle kunne bære funderingen af et nyt rækværk, hvorfor de er funderet i betonklodser beliggende under stien.

Udførte mængder:

 • Opbrydning
 • Skæring i asfalt 20 lbm
 • Bortskaffelse af asfalt 33 ton
 • Bænke og skraldespande 4 stk
 • Jord og grusarbejder
 • Jord arbejde 378 m3
 • Bund -og stabilt grus. 613 m3
 • Brolægning
 • Granitkantsten 14 lbm
 • Asfalt
 • Udlægning af asfalt GAB 193 ton
 • Udlægning af asfalt slidlag 104 ton
 • Etablering af miljøbump 17 stk
 • Inventar
 • Etablering af trappe 1 stk
 • Bænke 3 stk
 • Skraldespande 2 stk
 • Skilte og Afmærkning
 • Skilte 41 stk.
 • SuperCykelsti Symbol 14 stk
 • Hajtænder 51 stk
 • 10 cm striber 15 lbm
 • Skaktern 190 stk
 • Blåt Cykelfelt 44 m2
 • Gartner
 • Etablering af græs 2329 m2
 • Levering af træer 2 stk
 • Belysning
 • Levering og etablering af belysningspullerter 58 stk
 • Kabelgrav 771 lbm
Felt