Tre Ege Skolen, Etablering af ny p-plads inkl. beplantning

Bygherre.: Faaborg-Midtfyn Kommune
Rådgiver.: Faaborg-Midtfyn Kommune
Entreprisestørrelse.: 347.905 kr. ekskl. Moms
Aflevering.: 12 august 2019

Etablering af ny p-plads ved Tre Ege Skolen
Dette trafiksikkerhedsprojekt omhandlede en p-plads ved Tre Ege Skolen, med ensretning af trafikken, der skulle give bedre adgangsforhold for de mange biler, der hverdag skal ind og ud ved skolen. P-pladsen blev anlagt i SF Colox med en vandrende langs parkeringen for at lede vandet til en brønd.

Entreprisens omfang

 • Opbrydning
 • Rydning af areal 512 m2
 • Afrømning af muld 10 m3
 • Fortov 8 m2
 • Jordarbejder 129 m3
 • Afvanding
 • ø315 mm brønd 3 stk.
 • ø160 mm ledning 5 m
 • Grusmaterialer
 • Bundgrus 80 m3
 • Stabilgrus 96 m3
 • Brolægning
 • Vandrende 23 lbm
 • SF Colox 317 m2
 • Fortov 8 m2
 • Asfalt
 • GAB 21 m2
 • Slidlag ~500 m2
 • Rampe 6 lbm
 • Gartner
 • Muld 195 m2
 • Blomstergræs 195 m2
 • Hæk 15 lbm
 • Skilte og afmærkning
 • Symboler 2 stk.
 • 10 cm stribe 15 lbm
 • Skilte 4 stk.
 • Landmåler
 • Indmåling af projekt med GPS.
Felt