Kottesgade, Nye buslommer, bump og cykelsti

Bygherre.: Odense Kommune
Rådgiver.: Niras
Entreprisestørrelse.: 469.142 kr. ekskl. Moms
Aflevering.: 18 april 2018

Ny holdeplads for togbusser

Entreprisen omfattede etablering af ny holdeplads for togbusser inkl. p-plads areal for VUC´s elever. I projektet blev der etableret 2 stk. pudebump i forlængelse af de eksisterede.

Entreprisens omfang

 • Opbrydning
 • Udgravning af ca. 260 m3 jord
 • Afvanding
 • Sætning af ø315 brønde inkl. stikledning i alt 2 stk
 • Flytning af ø600 brønd i alt 1 stk
 • Grusmaterialer
 • Bund- og stabilgrus ca. 475 m3
 • Brolægning og asfalt
 • Sætning af betonkantsten ca. 110 lbm
 • Udlægning af asfalt ca. 690 m2
 • Skilte og afmærkning
 • Diverse skilte arbejder ca. 40 stk
 • Diverse maste arbejder ca. 3 stk
 • Afmærkning af hele entrepriseområdet
Felt