Lokale Hastighedsforanstaltninger

Etablering af modificerede sinusbump og krydsombygning i Odense Kommune

Bygherre.: Odense Kommune
Rådgiver.: Rambøll
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisestørrelse.: 1.997.572 kr. ekskl. Moms
Aflevering.: 9 november 2018

Entreprisen omfatter ombygninger af veje på 5 lokaliteter beliggende i og omkring Åsum, Højme, Seden Strandby, Brændekilde og Stenløse. Arbejdet omfatter primært etablering af fartdæmpende foranstaltninger i form af asfaltbump, kørebaneafmærkning, opsætning af tavler, etablering af nedløbsbrønde i fastebelægninger samt en mindre krydsombygning hvor et areal på 175 m2 beplantes med stauder og 2 nye træer, på arealet var også udbudt drift og vedligehold.

Entreprisens omfang

 • Afvandingsarbejder
 • Sætning af ø315 brønde inkl. stikledning i alt 14 stk.
 • Jord- og grusarbejde
 • Udgravning af eksist. vejkasse ca. 61 m3
 • Indbygning af grus materialer ca. 31 m3
 • Indbygning af muld ca. 55 m3
 • Asfalt
 • Udlægning af asfalt ca. 80 m2
 • Etablering af bump 39 stk.
 • Brolægning
 • Sætning af granit kantsten ca. 56 lbm
 • Beplantning / Gartnerarbejde
 • Beplantning af diverse stauder ca. 175 m2
 • Plantning af træer 2 stk.
 • Drift og vedligehold af træer og stauder 3 år
 • Master, skilte- og afmærkning
 • Diverse afmærkning af bump, 2-1 veje og ved krydsombygning
Felt