Læskærm ved Ubberud Skole, 5491 Blommenslyst

Bygherre.: Odense Kommune
Rådgiver.: Rambøll
Aflevering.: 7 juni 2021
Entreprisestørrelse.: 61.284 kr. ekskl. moms

Entreprisen omfatter etablering af læskærm ved Ubberud Skole. For at denne kunne placeres skulle eksist. beplantning og træer fjernes og en mindre støttemur skulle sættes for at støtte på den eksisterende skråning. Rundt om læskærmen blev lagt belægningssten og eksist. fortov blev tilpasset.

Entreprisens omfang

 • Opbrydning
 • Jordarbejder 12 m3
 • Rækværk 10 lbm
 • Eksist. beplantning
 • Grusmaterialer
 • Bundgrus 2 m3
 • Stabilgrus 4 m3
 • Brolægning
 • Belægningssten 4 m2
 • Støttemur 8 lbm
 • Inventar
 • Lægtehegn 15 lbm
 • Læskærm, Abstracta
 • Beplantning
 • Rødbøg i muldbed med opbinding i 3 punkter inkl. 3 års. drift og vedligehold.
Felt