Lønnevænget, Istandsættelse af privat fællesvej, 5270 Odense N

Bygherre.: Odense Kommune
Rådgiver.: COWI
Hovedentreprenør.: KJK Asfalt
Aflevering.: 30 marts 2021
Entreprisestørrelse.: 162.890 kr. ekskl. Moms

Entreprisen omfatter opbrydning af eksisterende fortov, levering og lægning af nyt. Partiel udskiftning af kantsten hvor denne var kørt i stykker. Sugning og spuling af vejbrønde inkl. brøndrapport på deres stand, hvorefter ødelagte sandfangs brønde, vandlåse og stikledninger blev udskiftet.

Udførte mængder:

 • Opbrydning
 • Eksisterende fortov 120 m2.
 • Eksisterende kantsten 58 lbm.
 • Jord arbejde i forbindelse med belægningsopbygning
 • Afvanding
 • Ø315 sandfangs brønd 3 stk.
 • Grusarbejder
 • Bund- og stabilt grus
 • Brolægning
 • Sætning af kantsten 58 lbm.
 • Fortovsfliser 120 m2.
 • Afmærkning
 • Hajtænder 7 stk.
 • 10 cm stribe 25 lbm.
Felt