Langegade, Etablering af p-plads inkl. sætning af træ

Bygherre.: Odense Kommune
Rådgiver.: Sweco
Aflevering.:
Entreprisestørrelse.: 363.274,03 kr. ekskl. Moms

Projektet omfattede etablering af p-plads inkl. sætning af træ, da man under letbanebyggeriet inddragede anden p-plads. Derfor er denne en erstatningsplads.
På den nye p-plads skulle der lægges nye fortovsfliser, skærverne langs kant skulle reguleres og der skulle laves ny tørbrønd samt opretning af eksisterende gadelysmast.
Derudover skulle der plantes et træ, samt ny asfaltbelægning på hele pladsen.

 • Opbrydning
 • Kantsten 48 lbm
 • Fliser 22 m2
 • Jordarbejder
 • Jord til at bortskaffe 133 m3
 • Jord til depot for genudlægning 1 m3
 • Afvanding
 • Ø315 brønd med 70 l sandfang 1 stk
 • Ø315 tørbrønd 1 stk
 • Grusarbejder
 • Bundgrus 49 m3
 • Stabilgrus 36 m3
 • Asfalt
 • Etablering af ramper 6 lbm
 • SMA 263 m2
 • GAB 260 m2
 • Brolægning
 • Granitkantsten 63 lbm
 • Fortovsfliser 69 m2
 • Regulering af stophanedæksler 4 stk
 • Skilt og afmærkning
 • Skilt 1 stk
 • 10 cm stiber 37 lbm
 • Hajtænder S11 6 stk
 • Belysning
 • Flytning af eksist. mast 1 stk
 • Opretning af skæv mast 1 stk
 • Kabelgrav, tomrør og kabel 3 lbm
 • Gartner
 • Levering og plantning af træ 1 stk
Felt