Kottesgade etape 1 – Cykelparkering

Bygherre.: Odense Kommune
Rådgiver.: COWI
Aflevering.: 28 januar 2022
Entreprisestørrelse.: 2.787.000 kr. ekskl. Moms

Entreprisen omfattede rydning af eksisterende vejareal og byggetomt. Omlægning af eksisterende ledningsanlæg samt etablering af nye (BPU-anlæg, belysning og afvanding og vandforsyning). Etablering af regn bede og nedsivningsanlæg med overløb via forsinkelsesbrønd. Klargøring til belægninger samt etablering af kantsten, klinke- og betonbelægninger, asfalt og plantebede. Banehegnet mod DSB er nedtaget samt genopsat i forbindelse med at terræn er hævet med +60 cm. Opsætning af div by-udstyr herunder opsætning af 462 cykelstativer som er blevet potentiludlignet og forbundet med øvrige konstruktioner. Tilstødende arealer er afsluttet med ny asfalt samt ændring af skilte og afmærkning.

Udførte mængder:

 • Opbrydning
 • Opbrydning af eksisterende forhold herunder opbrydning af gl. betonfundamenter = 220 tons
 • Opgravning og bortskaffelse af jord = 1.425 tons
 • Afvanding
 • Etablering af afvandingsbrønde Ø425 = 3 stk
 • Etablering af afvandingsbrønde Ø600 med vandbremse = 1 stk
 • Regnvandskassettebassin = 114 m3
 • Grusarbejder
 • Bundgrus 185 m3
 • Stabilgrus 345 m3
 • Brolægning
 • Granitkantsten = 250 lbm
 • Campusklinker = 900 m2
 • Hævede flader i betonfliser 66 m2.
 • Granittaktilfliser 23 m2
 • Støttemur a L-elementer = 40 lbm
 • Inventar
 • Cykelstativer = 450 stk
 • Cykelstativer ladcykel = 12 stk
 • Bænke = 3 stk
 • Affaldsspande = 3 stk
 • Belysningsmaster med effektbelysning 3 stk
 • Drikkevandspost = 1 stk
 • Cykelpumpe = 1 stk
Felt